Máy cất nước 2 lần Aquatron A4000D - Bibby Scientific

Còn hàng

Liên hệ

Máy cất nước 2 lần Aquatron A4000D - Bibby Scientific

Thiết bị bị hỏng thanh đốt gia nhiệt

Hỏng bo mạch chính

Hỏng sensor nhiệt, sensor mức

Vệ sinh bảo dưỡng

Đơn vị sửa chữa:

- Trung tâm quan trắc Tài nguyên môi trường Nam Định

- Trường ĐH Thủy Lợi

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng