Khách hàng

STT TÊN CÔNG TY/ TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP
1 Công ty giấy Bãi Bằng 
2 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược 
3 Công ty cố phần Dược phẩm Hà Nội
4 Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây
5 Công ty cổ phần  Traphaco
6 Công ty cổ phần Medinplantex
7 Viện Di truyền nông nghiệp
8 Viện cây lương thực và cây thực phẩm
9 Đại học Dược Hà nội
10 Đại học sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội
11 Viện hóa học công nghiệp
12 Trung tâm kiểm tra Vệ sinh thú Y
13 Đại học Bách Khoa Hà Nội
14 Viện Kiểm nghiệm bộ Y tế
15 Đại học Thủy Lợi
16 Bệnh viện Y học cổ truyền Quân Đội
17 Trung Tâm Quan Trắc Môi trường Hà Nội, Vĩnh Phúc...
18 Viện Môi trường 
19 Đại học Dược Hà Nội
20 Kiểm định Hải Quan