Máy cất đạm - VELP

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Máy cất đạm - VELP - Sửa chữa mạch điều khiển, màn hình hiển thị - Sửa chữa hệ thống bơm hút hóa chất - Bảo dưỡng thiết bị Đơn vị: Trung tâm y tế dự phòng Hải


Máy cất đạm - VELP

- Sửa chữa mạch điều khiển, màn hình hiển thị

- Sửa chữa hệ thống bơm hút hóa chất

- Bảo dưỡng thiết bị

Đơn vị: Trung tâm y tế dự phòng Hải Dương

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy